GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

เพลง มาร์ช โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

เพลง มาร์ช โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

เพลง : มาร์ช โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
คำร้อง-ทำนอง : อ.ชาง ซาไก


ทุ่มเทสุดใจ อนาคตไกลก้าวหน้า
กำเนิดเกิดมา จากโรงเรียนกีฬาเมืองตรัง
กยิรา เจ กยิรา เถนัง
มุ่งหวังตั้งใจ ทำอะไรทำจริง
ให้เกียรติยศ เลื่องชื่อลือไกล
ด้วยกำลังใจ แกร่งกล้าท้าเสือสิงห์
ปั้นคนเป็นคนเต็มคน ใฝ่เพียรเรียนรู้สู้ทุกสิ่ง
สำคัญยิ่ง อย่าทิ้งละความพยายาม
* ผืนธง ฟ้าขาว โบกสะบัด
สืบทอดประวัติ สถาบันอันงดงาม
จากยี่สิบสี่ สิงหาสองห้าสี่สาม
เราจะเดินตาม เส้นทางอย่างฝัน
สร้างชื่อด้านกีฬา ก้าวหน้าวิชาการ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม
ทักษะก้าวไกล วิสัยก้าวหน้า
รู้แก้ปัญหา ด้วยปัญญาเสริมคุณธรรม
ประสบการณ์ สู่ผลงานเลิศล้ำ
สำนึกชี้นำ ให้กระทำแต่สิ่งดีดี
มุ่งพัฒนา เชิงกีฬาสู่สากล
ให้ทุกแห่งหน ยอมรับในศักดิ์ศรี
ฝึกมืออาชีพ ก่อเกิด สร้างความเป็นเลิศให้มี
โรงเรียนกีฬาตรังนี้ ก้องชื่อลือนาม
(ซ้ำ * 1 รอบ)