GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ได้รับการส่งเสริมจนมีศักยภาพด้านกีฬาสูง เพราะโรงเรียน มีความพร้อมของสนามและอุปกรณ์ รวมทั้งผู้ฝึกสอนมีความสามารถ ทำให้ประสบผลลำเร็จในการแข่งขัน อยู่เสมอ เช่น ทีมฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ นักกรีฑาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับเหรียญทองแดง และได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๔X๔๐๐ ม. ชาย ๒ ปีซ้อน ทำให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมที่กล่าวขานกันว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเป็น ”แหล่งผลิตและพัฒนานักกีฬา”