GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

แจ้ง กำหนดการรับเอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1

trss36

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

newtrss2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

stu61

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน  คลิก arrows 27816 960 720    

ใบสมัครเข้าเรียน คลิก  arrows 27816 960 720

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561 รอบสอบปฏิบัติ

trss2561

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ

กิจกรรม โครงการของชาวกีฬาตรัง

ผลงาน / สื่อ / นวัตกรรม

แชมป์เปี้ยนมวยไทยสมาคมมวยไทยอาชีพภาคใต้รุ่น 107 ปอนด์

นายธินันท์ชัย ศรีปรางค์หรือชื่อนามมวยไทยเขี้ยวเพชร เกรียติไพสนต์(โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง)ได้รับตำแหน่งแชมป์เปี้ยนมวยไทยสมาคมมวยไทยอาชีพภาคใต้รุ่น 107 ปอนด์

21765055 709812022547397 8820158772436649853 n

21767930 709812322547367 5128430834595229427 n

22007308 709812175880715 5012875368326461063 n

22046846 709812039214062 1599048267184084471 n